ගරු සභාපති තුමනි


Comments

 1. ලීක් වෙන බව දැන දැනත් මෙහෙම ලිපියක් යවන්නෙ මුන්ගෙ තීන ගොබ්බ කම් නිසාද නැත්තං චන්ඩිකම නිසාද ඒත් නැත්තං ඔය දෙකමද?

  ReplyDelete
 2. මං හිතන්නෙ අර ඉන්දික කියන ජාතියෙ දෙකම මික්ස් එකක්

  ReplyDelete
 3. කවදත් මෙහෙම වැඩ කෙරුනා...ඒත් හොර රහසෙ. මොකද මේ වගෙ නියෝගයක බැරෑරුම් කම ඒ නියෝග නිකුත් කරන උදවිය දැනගෙන හිටිය. අද වෙලා තියෙන්නෙ තියෙන ගණංකාර කමනෙ. මෙන්න ලිඛිතවම තියනව. උඹලට පුලුවන් දෙයක් කරපල්ල...ඒකනෙ ඔය කියන්නෙ. ආසියාවෙ අර මොකක්ද එකනෙ මේක...

  ReplyDelete
 4. මල්ලි මේ, යුද්දෙ දින්නනෙ ඔයි..!

  ReplyDelete

Post a Comment