ඇමතිගේ බිත්තරේලෙඩ්ඩුන්ගේ බිත්තරේ ගිලලා
සර්ජිකල් ස්ප්‍රිට් බොන්නටයි
සෞඛ්‍ය සේවකයෝ ඉන්නේ
කිව්වලු වන සතුන්ගේ  ඇමතියා

කැලෑ කපලා ගංජා වවලා
හොර හරක් ලොරි ඇදීමට
වඩා නරකද  ඒ වැඩේ
නොදන්නා නිසයි ඇහුවේ ඇමතිතුමෝ

-රංචාගොඩ ළමයා-

Comments

  1. මම හිතන්නේ නෑ. පොර ඕවා කරනවා කියලා. මම දන්න තරමට පොර හොඳ ජෙම් බිස්නස් කාරයා...

    ReplyDelete
  2. අපි වගේ එව්වොන්ට හඳට යන්න චාන්ස් එකක් ලැබෙන්නෙ ඇමතිතුමාලගෙ සපෝට් එකෙන්නෙ. ස්පිරිට් වගේද වජ්‍රපත්‍ර.

    ReplyDelete

Post a Comment