මීයෝ පනිතිමීයන්ට පුදුමාකාර ඉවක් තිබේ . උන් ගිලෙන නැව් වල ඉන්නේ නැත.මීයන් ගිලෙන නැව් වලින් පනිති.

රාජපක්ෂ ආණ්ඩුවද ගිලෙන නැවක් බවට සීඝ්‍රයෙන් පත් වෙමින් තිබේ. එයින්ද මීයන් එකිනෙකා දැන් පනින්ට පටන් ගෙන තිබේ. මෙතෙක් කල් එක පතේ වැලඳු රතන සාධු හා රණවක ඇමති තුමා ලා පනින්ට කකුල් ඔසවා ගෙන සිටිති.

අත්තෙන් අත්තට පනින කුරුල්ලෙක් වූ නන්දන ගුණතිලක දැන් නැවෙන් පැන තිබේ. 

ඉදිරි කාලයේදී නැවෙන් පනින මීයන්ගේ ප්‍රමාණය අනුව නැව ගිලෙද නැත්ද යන්න අපිට බලා ගත හැකිවනු ඇත. 

ඒ අතර නැව යටින් සිදුරු කර ගිලීම ඉක්මන් කිරීම  මෙන්ම , මීයන්ට නැවෙන් පැනීමට උනන්දු කිරීම හා උදව් කීරීමද අපි මේ අවස්ථාවේ ජාතික යුතුකමක් වශයෙන් කල යුතුව තිබේ 

Comments

  1. හප්පෝ....මුන් පැනලා ඉවරවුනාම තමයි කියන්න වෙන්නේ අන්න පැන්නා කියලා.

    ReplyDelete
  2. ආන්ඩුවට පිසු හැදිලා තියෙන්නේ..

    ReplyDelete

Post a Comment