දහ අට කැතම කැත වරදකි


දහ අට කැතම කැත  වරදකි 
කිසිදා සමාවක්‌ නම් නැති 
මට පෙන්නලා අගමැති සැපේ 
 නුඹ දුන්නු දුක හොඳටම ඇති // 

මහලේකම් දැලේ පැටලී පෑහී 
සුව ඇමති වී උන්මාද වූයේ මා
විපක්ෂේ  දිහා බැලුමට යළී 
මට  පණ  නැතැයි කෙඳිරුවේ කවුරුන්දෝ

 දහ අට කැතම කැත  වරදකි ........

 ජනපතිකමේ හැමදා ‍රැඳී   දැවටී
 ඉන්නට හදයි රට රවටලා 
ඒවා කොහෙද ආ පුලතිසි පුරෙන් 
දන්නෝ දනිති මම මෛත්‍රී වෙමි

දහ අට කැතම කැත  වරදකි ........

Comments

  1. හියහ් පුහ් කිව්වලු

    ReplyDelete
  2. මං හිතුවේ දහ අට වංගුව කැතයි කියලා...

    ReplyDelete
  3. වරදක් කළත් සිතකින් නො වේ....

    ReplyDelete

Post a Comment