ඉර හඳ පෙන්නුව ලෝකේඉර හඳ පෙන්නුව  ලෝකේ
යහපාලන කතරේ
 බදු  බර තව වැඩි වේ
 මේ  අයවැය අතරේ
 මේ අයවැය අතරේ
 වැට් එක පහලොව වේ.
 
 බාගෙට කාලා දිවි මග වැනවෙන //
ජීවිත නට්ටම් වේ
 රොකට් එකක් යන සේ //
බඩු මිල   තව වැඩි වේ.
දඩ කොල, ජල බිල  වැඩි වෙන වේගේ//
 ජීවිත සමතල වේ
මේ  අයවැය අතරේ
 මේ අයවැය අතරේ
 වැට් එක පහලොව වේ.
 
 වැඩිවන වියදම   මැඩලනු බැරි වී  //
බදු බර තව වැඩි වේ.
බත් පත වැලි  මුසුවේ
 යහ පාලන වගුරේ මන්ත්‍රිට සැප වැඩි වේ. //
බෙන්ස් කාර් හිනැහේ
 මේ  අයවැය අතරේ
 මේ අයවැය අතරේ
 වැට් එක පහලොව වේ.
 
 ඉර හඳ පෙන්නුව  ලෝකේ
යහපාලන කතරේ
 බදු  බර තව වැඩි වේ

Comments

 1. මේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය කියන්නේ මහ උගුලක් ඕයි. සමාජවාදයට දෙවෙනි නෑ.

  ReplyDelete
 2. මරා හිටියනම් ෂෝක් උගේ පවුල් හැත්තම ගහන අතරේ අපිටත් ගහනවා. රෙන්ඩ පුකේ ගූ නෑ ඕයි.

  ReplyDelete
 3. මේක අපේ සින්ඩියේ උඹේ නමින් පබ්ලිෂ් කොරා....... අවුලක් නැහැනේ.......

  සුපිරි පද ටික බං........

  ReplyDelete

Post a Comment